Kosár

Kosár

Az Ön kosara üres.

Kosár tartalma »

Termékszavatosság / Jótállás

Termékszavatosság / Jótállás

 


Termékszavatosság

Milyen esetben élhetsz a termékszavatosság jogával?

Minőségi kifogás esetén 2 év termékszavatosság illeti meg a vásárlót. Ennek teljes részletes szabályozását a mindenkor hatályos 2013.évi V. törvény tárgyalja. Lényeges pontja, hogy a bizonyítási teher a vásárlástól számított 6. hónap után megfordul vagyis 0-6 hónapig a bizonyítási teher a vállalkozóé, hogy a termék hibátlan állapotban került a vásárlóhoz, de a 6 hónap letelte után a 2. év végéig a fogyasztóé a bizonyítási teher, hogy a minőségi probléma már a vásárláskor is fenn állt!

Milyen jogok illetnek meg a termékszavatosság igénye alapján?

Termékszavatossági igényed esetén a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheted.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheted a termékszavatosság igényét?

Termékszavatossági igény a termék megvásárlásától számított 2 éven belül érvényesíthető. E határidő elteltével ez a jogosultság elvész.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatod.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése eseténa 6. hónaptól Neked kell bizonyítani.


Jótállás

Milyen jogok és milyen határidőn belül illetnek meg a jótállás alapján? Mikor nem érvényesíthető a jótállási igény? A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás időtartama a termék kézhezvételétől számított egy év. A jótállási jogok érvényesítésének módját és szabályait a termék jótállási jegye tartalmazza.

Felhívjuk a figyelmed, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz.

A jótállásból fakadó jogok az 2. és a 3. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik a vásárlót.

A 151/2003. ( IX.22) rendelet alapján egy év kötelező jótállás hatálya alá tartozó tartós fogyasztási cikkeknek minősülnek azok a termékek amelyek ebben a kormányrendelet felsorolásában szerepelnek és meghaladják a 10000 Ft vételárat.


A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésből eredő esetleges viták rendezése érdekében a fogyasztó a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat a fogyasztói vita békés rendezésének érdekében.


Panaszkezelés

Bármilyen panasza esetén, kérem, forduljon az oldal üzemeltetőjéhez az alábbi elérhetőségen

 

infouvgel.hu@gmail.com